AuraTouchHealing

Wat is AuraTouch healing

Healing volgens de principes van AuraTouch is een methode die alle energetische aspecten van de mens in kaart brengt en deze vervolgens heelt. Elk mens of dier heeft een energieveld om zich heen. De behandeling richt zich op het helen van het energieveld en de afzonderlijke chakra’s, het verwijderen van negatieve energieën en eventueel het terug halen van verloren zielendelen.

Wat houdt de behandeling in
Bij de behandeling lig je, met kleding aan en schoenen uit op de massagetafel of zit je op een kruk. Ik houd mijn handen boven jouw lichaam. Eerst tast ik het hele auraveld af en analyseer ik de chakra’s. Ik schrijf op wat mijn bevindingen zijn. Hiermee breng ik elke afwijking in het energieveld en elk verstoord chakra precies in kaart. Op deze manier krijg ik goed zicht op welke verstoringen er zijn op fysiek, emotioneel, mentaal of spiritueel gebied.

Ik onderzoek ook of er energieën in het energieveld zijn binnengedrongen die er niet horen. Dit kunnen negatieve patronen zijn die een eigen leven zijn gaan leiden. Vaak zijn dit energieën van mensen en situaties om iemand heen. Deze  energieën kunnen op een bepaald moment het energiesysteem zijn binnengedrongen. Ze zorgen ervoor dat het uit balans is. Elke blokkade heeft een directe weerslag op het totale energieveld. Zelfs een blokkade die nog aan het ontstaan is in de vorm van gedachten, emoties en leefpatronen. Sommige delen van je energiesysteem kunnen hierdoor overactief worden, andere delen raken hierdoor juist verzwakt.

Nadat ik alles in beeld heb, ga ik de energielagen en chakra’s die uit balans zijn weer in balans brengen. Dit doe ik weer met mijn handen boven jouw lichaam. Soms kan het nodig zijn om eventuele verloren zielendelen* terug te halen en opnieuw te integreren. *(Delen die door een traumatische gebeurtenis op een moment in iemands leven uit het energiesysteem zijn geschoten). Ik werk volgens een behandelplan en evalueer tussentijds. Zo kan indien wenselijk de behandeling worden bijgesteld.

Een AuraTouch behandeling duurt ongeveer 1,5 uur inclusief voor- en nagesprek. Een vervolgbehandeling duurt ongeveer 1 uur. Mocht je behoefte hebben aan een gesprek na de behandeling dan is een afspraak van 1,5 uur mogelijk.

Wat biedt AuraTouch
AuraTouch technieken zijn heel geschikt om mensen te ondersteunen en te helpen om te helen op fysiek, emotioneel of mentaal gebied. Het kan behulpzaam zijn bij lichte, maar ook bij zwaardere aandoeningen. De healing kan ook goed worden ingezet om iemand te helpen met zijn persoonlijke (en/of spirituele) ontwikkelingsproces.

AuraTouch healer
Ik ben een erkend AuraTouch healer. De erkende AuraTouch healers staan vermeld op de website: www.auratouchhealers.nl en www.aurahealers.nl

 

A-Aura-logo-lijn-zwart